Stamreeks van Amalia (Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria) van Oranje-Nassau


Generatie X

Amalia (Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria) van Oranje-Nassau, volgt op IX.
Zij werd geboren op zo 07-dec-2003 om 17:01 te 's-Gravenhage, ZH.

Generatie IX

Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau, volgt op VIII.
Hij werd geboren op do 27-apr-1967 te Utrecht, Utr.
Hij is Prins der Nederlanden, Hij en Máxima Zorreguieta Cerutti traden in het huwelijk op za 02-feb-2002 te Amsterdam, NH.
Zij woonde(n) vanaf 1995.
Zij woonde(n) vanaf jul-2003.
Máxima Zorreguieta Cerutti.
Zij werd geboren op ma 17-mei-1971 te Buenos Aires.
Zij werd gedoopt op do 03-jun-1971 te Buenos Aires.
Zij is genaturaliseerd Nederlandse op do 17-mei-2001, De nederlandse nationaliteit ontvangen..
Zij is Draagster van het Grootkruis in de Orde van Isabel.
Zij is Prinses van Oranje.
Zij is Prinses der Nederlanden.
Zij is Prinses van Oranje-Nassau.
Zij is een dochter van Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini, Onderstaatssecretaris van Landbouw, Staatssecretaris van Landbouw en Veeteelt, Voorzitter van de Argentijnse raad voor Suikerprod, Presidente de la Fundacion Vasco Argentina Juan de, en van Maria Pame Carmen Cerutti Carricart .
Uit dit huwelijk:
1. Amalia (Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria).
Zij werd geboren op zo 07-dec-2003 om 17:01 te 's-Gravenhage, ZH, volgt X.
Prins Willem-Alexander volgde het lager onderwijs op de Nieuwe Baarnse School te Baarn. De Prins begon zijn middelbare schoolopleiding op het Baarns Lyceum.

Prins van Oranje

Op 30 april 1980 vond de inhuldiging plaats van Beatrix als Koningin der Nederlanden. Als gevolg hiervan werdPrins Willem-Alexander als oudste kind de eerste troonopvolger en daarmee verwierf hij de titel Prins van Oranje, een titel die sinds 1815 aan de oudste zoon van de Koning is voorbehouden. Het Koninklijk gezin verhuisde in1981 van Kasteel Drakensteyn naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De Prins vervolgde zijn schoolopleiding aanhet Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in deze stad. Hij sloot zijnmiddelbare schoolopleiding af op het United World College of the Atlantic te Llantwit Major in Wales (Groot-Brittannië), waar hij in 1985 het diplomaInternationaal Baccalaureaat behaalde.

Prins Willem-Alexander vervulde eerst zijn dienstplicht alvorens hij zich in 1987 inschreef bij de Faculteit der Letteren voor de studierichting geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden. De Prins betrok tijdens zijn studie een pand aan het Rapenburgin deze stad. De studie van de Prins omvatte vakken als algemene en vaderlandse geschiedenis, economische geschiedenis, staatkundeen staatsrecht, recht van de Europese gemeenschappen, volkenrecht, mensenrechten en economie.
De Prins sloot zijn studie af met een scriptie over de Nederlandse reactie op het besluit van Frankrijk (onderpresident De Gaulle) om uit de geïntegreerde commandostructuur van de NAVO te treden. In 1993 slaagde de Prinsvoor zijn doctoraal examen geschiedenis.
Prinses Máxima is opgegroeid in Buenos Aires. Zij behaalde aan de Northlands School (tweetalige opleiding) in1988 haar baccalaureaat. In 1995 is de Prinses aan de Katholieke Universiteit van Argentinië (Universidad Catèaaaaeaaaolica Argentina) afgestudeerd in destudierichting economie.

Tijdens haar studie werkte zij van 1989 tot 1990 bij Mercado Abierto S.A., waar zij onderzoek deed naar op definanciële marktgerichte software. Van 1992 tot 1995 werkte zij bij Boston Securities S.A. in Buenos Aires, waar zij werkte op het Sales Department. Daarnaast gaf zij Engelse les aan kinderen en volwassenen en les in wiskunde aan middelbare scholieren en eerstejaars studenten.

Van juli 1996 tot maart 1998 was Prinses Máxima werkzaam bij HSBC James Capel Inc. in New York (V.S.) als Vice-President LatinAmerican Institutional Sales. Daarna werkte zij tot augustus 1999 in New York bij Dresdner Kleinwort Benson, eveneens als Vice-President bij de afdeling Emerging Markets, gespecialiseerd in Equities. Aansluitend werkte zij tot mei 2000 bij de Deutsche Bank inNew York als Vice-President Institutional Sales. PrinsesMáxima was daarna tot april 2001 werkzaam op het EU Representative Office van de Deutsche Bank in Brussel (België).
Het Huwelijk
Op 30 maart 2001 werd bekendgemaakt dat zij zich had verloofd met Z.K.H. de Prins van Oranje. Op 17 mei 2001 is mevrouw MáximaZorreguieta het Nederlanderschap verleend. Op 3 juli 2001 aanvaardde de Verenigde Vergaderingvan de Staten-Generaal een door deregering ingediende wet tot het verlenen van toestemming aan de Prins van Oranje om met Máxima Zorreguieta in het huwelijk te treden. Op 2 februari 2002 voltrok de burgemeester van Amsterdam, mr. M.J. Cohen, het huwelijk in de Beurs van Berlage te Amsterdam.De kerkelijke inzegening vond plaats indeNieuwe Kerk, door dominee C.A. ter Linden.

Generatie VIII

Claus George Willem Otto Frederik Geert van Amsberg, volgt op VII.
Hij werd geboren op ma 06-sep-1926.
Hij was Jonkheer van Amsberg.
Hij was Prins der Nederlanden.
Hij was Vaandrig.
Hij is overleden op zo 06-okt-2002 te Amsterdam, NH.
Hij werd begraven op di 15-okt-2002 te Delft, ZH, Hij en Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau traden in het huwelijk op do 10-mrt-1966 te Amsterdam, NH .
Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau.
Zij werd geboren op ma 31-jan-1938 te Soestdijk, Utr.
Zij bezat werkpaleis vanaf 1984 te Den Haag, ZH.
Zij woonde(n) vanaf 1981 Paleis Huis ten Bosch.
Zij bezat te Amsterdam, NH.
Zij is Koningin der Nederlanden.
Zij is Prinses van Oranje-Nassau.
Zij is Prinses van Lippe-Biesterveld.
Zij is Gravin van Vianden.
Zij is Gravin.
Zij is een dochter van Bernhard Leopold Frederik van Lippe-Biesterfeld, Prins der Nederlanden, en van Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden, Staflid Marine .
Uit dit huwelijk:
1. Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau.
Hij werd geboren op do 27-apr-1967 te Utrecht, Utr, volgt IX.
2. Johan Friso Bernhard van Oranje-Nassau.
Hij werd geboren op wo 25-sep-1968 te Utrecht, Utr.
Hij is Prins der Nederlanden, Hij en Mabel Wisse Smit traden in het huwelijk op za 24-apr-2004, door burgemeester van Delft, mr. H.M.C.H. van Oorschot te Delft, ZH.
Zij huwden voor de kerk op za 24-apr-2004, door ds. Carel A. ter Linden te Delft, ZH.
Mabel Wisse Smit, in 1984 nam zij de naam aan van haar tweede vader.
Zij werd geboren op zo 11-aug-1968 te Pijnacker, ZH.
Zij is een dochter van Henk Los en van Flos Kooman.
Van 1986 tot 1988 studeerde de Prins Mechanical Engineering aan het College of Engineering van de University of California te Berkeley, Verenigde Staten van Amerika. Aansluitend hierop studeerde Prins Johan Friso tot en met 1994 Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. In dit kader liep hij in 1994stage bij de vliegtuigbouwer McDonnell-Douglas, in Californië.
In 1994 behaalde de Prins zijn ingenieursdiploma in de luchtvaarttechnische bedrijfskunde. Zijn afstudeerscriptie behandelde dedoorlooptijdverkorting van vliegtuigleveranties.
Mabel groeide op in het Gooi. In 1986 behaalde zij haar diploma aan het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum. In 1993 studeerde zij cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam in economie en politieke wetenschappen.
Begin 1994 richte Mabel de European Action Counsil for Peace in de Balkans op. Zij was hiervan directeur. In 1997 werd zij directeur van het Open Society Institute in Brussel. Dit instituut vertegenwoordigt het Soros Foundation Netwerk, dat bijdraagt aan het bevorderen van democratie, mensenrechten en de promotie van de onafhankelijke rechtstaat.
Door het huwelijk is Friso niet langer lid van het Koningshuis en verliest de aanspraak op de troon. Dit, omdat Friso en Mabel niet de waarheid zouden hebben gesproken over de relatie van Mabel en Klaas Bruinsma, een vermoorde crimineel. De toestemmingswetwerd daarom niet ingedient door het kabinet Balkenende II.
3. Constantijn Christof Frederik van Oranje-Nassau.
Hij werd geboren op za 11-okt-1969 te Utrecht, Utr.
Hij is Prins der Nederlanden, Hij en Petra Laurentien Brinkhorst traden in het huwelijk op do 17-mei-2001 te 's-Gravenhage, ZH .
Petra Laurentien Brinkhorst.
Zij werd geboren op wo 25-mei-1966 te Voorschoten, ZH.
Zij is Directielid Adamson MSMG World.
Zij is een dochter van Laurens Jan Brinkhorst, hoogleraar, minister van landbouw, economische zaken, en van Jantien Heringa .
Constantijn studeerde op 31 januari 1995 af. De titel van zijn afstudeerscriptie luidde: "De versnelde procedure uit de Vreemdelingenwet".

Na zijn studie liep Prins Constantijn stage bij het Kabinet van de commissaris van de Europese Commissie, mr.H. van den Broek,waar hij na zijn stage tot september 1999 werkzaam is gebleven.

In 2000 volgde de Prins een studie aan het European Institute of Business Administration (INSEAD) te Fontainebleau, Frankrijk.
De Prins werkte van 2001 tot 2003 als strategisch beleidsadviseur bij Booz Allen & Hamilton in Londen.
Per 1 augustus 2003 is Prins Constantijn op deeltijdbasis in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zakenals adviseur Europa-communicatie. In deze functie zal de Prins de staatssecretaris voor Europese Zaken adviserenover de opstelling en uitvoering van de communicatiestrategie inzake Europese samenwerking.
Laurentien volgde een jaar in Groningen het lager onderwijs. Daarna verhuisde het gezin naar Den Haag waar zijhet lager onderwijs vervolgde. Aan het Christelijk Gymnasium Sorghvliet volgde zij vier jaar het gymnasium en daarna een jaar het VWO aan het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum. In 1984 behaalde zij in Japan, waar haar vader destijds werkzaam was, haar eindexamen (baccalauréat A) aan het Lycée français te Tokio.
Vervolgens studeerde zij tot 1986 geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
In 1989 behaalde zij een Bachelor of Arts in de politieke wetenschappen aan de University of London.
Vanaf september 1989 studeerde zij journalistiek aan de University of California te Berkeley (V.S.), waar zijin juli 1991 haarMaster of Journalism behaalde. De titel van haar afstudeerscriptie was “Street prostitution inSan Francisco.
Op 17 mei 2001 voltrok drs. W.J. Deetman, burgemeester van Den Haag, het huwelijk in de Oude Raadzaal aan de Javastraat. De kerkelijke inzegening vond plaats op 19 mei in de Grote of St. Jacobkerk door ds. C.A. ter Linden.
Claus was de enige zoon naast zes dochters van Claus von Amsberg en Gosta von Amsberg-Freiin von dem Bussche Haddenhausen. Van 1933 tot 1936 bezocht hij de lagere school in Bad Doberan in Mecklenburg; vervolgens vertrok hij naar een kostschool te Lushoto inTanganjika, waar zijn ouders sinds 1928 woonden.

In 1938 keerde Prins Claus terug naar Duitsland en volgde hij de middelbare schoolopleiding van het internaatBaltenschule te Misdroy, Pommeren. Daar verbleef de Prins tot 1943. Van januari tot augustus 1943 bezocht hij demiddelbare school te Bad Doberanendaarna werd hij tot januari 1944 ingezet als Marinehelfer in de buurt van Kiel.
In Canada bezocht Beatrix na de kleuterschool het lager onderwijs. Na terugkeer in Nederland vervolgde zij hetlager onderwijs op De Werkplaats, de school van onderwijsvernieuwer Kees Boeke, te Bilthoven. In april 1950 werd Prinses Beatrix leerlinge van hetIncrementum, een dependance van het Baarns Lyceum, waar zij in 1956 het eindexamen gymnasium-A met goed gevolg aflegde.
Op 31 januari 1956 werd de Prinses 18 jaar. Vanaf dat moment kon zij als meerderjarige volgens de NederlandseGrondwet het Koninklijke gezag aanvaarden. Ook had zij vanaf die datum zitting in de Raad van State.

In datzelfde jaar schreef Prinses Beatrix zich in als studente aan de Rijksuniversiteit Leiden. De eerste jaren van haar studievolgde de Prinses colleges in de theoretische en toegepaste sociologie, rechtswetenschap, economie, parlementaire geschiedenis enstaatsrecht. Later volgde ze ook colleges over de cultuur van Suriname en deNederlandse Antillen, het Statuut van het Koninkrijken over actuele internationale staatkunde, volkenrecht, geschiedenis en Europees recht.

De Prinses bezocht tijdens haar studie verschillende Europese en internationale organisaties in onder meer Genève, Straatsburg,Parijs en Brussel. Ook was Prinses Beatrix actief in de Vereniging van Vrouwelijke Studentente Leiden. In de zomer van 1959 legde de Prinses haar kandidaatsexamen rechten af en in 1961 slaagde zij voor haar doctoraalexamen vrije studierichting.
Huwelijk en gezin
Op 28 juni 1965 werd de verloving bekend gemaakt van Claus von Amsberg met Prinses Beatrix, de Nederlandse troonopvolgster. De Tweede Kamer aanvaardde op 10 november 1965 een door de regering ingediend wetsontwerp tot hetverlenen van toestemming aan de Prinses om met Claus von Amsberg in het huwelijk te treden. Het wetsontwerp passeerde op 8 december de Eerste Kamer.
Twee dagen later verkreeg Claus von Amsberg bij wet het Nederlanderschap.

Generatie VII
Claus Felix Leopold Gabriel Julius August von Amsberg, volgt op VI.
Hij werd geboren op ma 01-sep-1890 te Rehna.
Hij was Planter in Tanzania.
Hij is overleden op za 19-dec-1953 te Jasebeck, Hij en Gosta Julie Adelheid Marion Marie Bussche Haddenhausen traden in het huwelijk op do 04-sep-1924 te Dötzingen .
Gosta Julie Adelheid Marion Marie Bussche Haddenhausen.
Zij werd geboren op zo 26-jan-1902 te Döbeln.
Zij was Barones von dem Bussche-Haddenhausen.
Zij is overleden op do 13-jun-1996 te Dötzingen.
Zij is een dochter van Georg Bussche Haddenhausen, Freiherr von Busschen-Haddenhausen, Overste in dienst van Saksen, en van Gabriëlle Marie Amalia Bussche Ippenburg, Freiin von dem Bussche Ippenburg .
Uit dit huwelijk:
1. Claus George Willem Otto Frederik Geert van Amsberg.
Hij werd geboren op ma 06-sep-1926.
Hij is overleden op zo 06-okt-2002 te Amsterdam, NH.
Hij werd begraven op di 15-okt-2002 te Delft, ZH, volgt VIII.

Generatie VI
Wilhelm Carl Friedrich von Amsberg, volgt op V.
Hij werd geboren op di 15-jan-1856 te Rostock.
Hij is overleden op ma 25-feb-1929 te Bad Doberan, Hij en Elise Hedwig Alexandrine Vieregge traden in het huwelijk op di 23-jul-1889 te Steinhausen .
Elise Hedwig Alexandrine Vieregge.
Zij werd geboren op zo 21-jan-1866 te Steinhausen.
Zij is overleden op do 12-apr-1951 te Doberan.
Zij is een dochter van Leopold Adam Otto Vieregge, Kamerheer en Ceremoniemeester, Ritmeester, Fideikommisscherr auf Steinhausen, en van Agnes Gutschmid, Freiin von Gutschmid .
Uit dit huwelijk:
1. Claus Felix Leopold Gabriel Julius August.
Hij werd geboren op ma 01-sep-1890 te Rehna.
Hij is overleden op za 19-dec-1953 te Jasebeck, volgt VII.

Generatie V
Gabriel Ludwig Johann von Amsberg, volgt op IV.
Hij werd geboren op do 28-mrt-1822.
Hij was Generaal-Majoor.
Hij is overleden op do 14-nov-1895, Hij en Marie Frederieke Passow traden in het huwelijk op za 10-feb-1855 te Grambow .
Marie Frederieke Passow.
Zij werd geboren op di 15-feb-1831 te Gross Kelle.
Zij is overleden op do 04-feb-1904.
Zij is een dochter van Friedrich Wilhelm Cristoph Passow, Herr auf Gross Garnow und Grambow, Luitenant, en van Auguste Ferdinande Bulow .
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelm Carl Friedrich.
Hij werd geboren op di 15-jan-1856 te Rostock.
Hij is overleden op ma 25-feb-1929 te Bad Doberan, volgt VI.

Generatie IV
Joachim Karl Theodoor von Amsberg, volgt op III.
Hij werd geboren op vr 15-aug-1777 te Kavelstorf.
Hij was Hofgerichtsadvocat.
Hij was Garnisons Auditeur te Wismar.
Hij was Mecklenburg.
Hij is overleden op vr 18-mrt-1842 te Wismar, Hij en Anna Ilsabe Sabine Bernitt traden in het huwelijk op do 25-nov-1813 te Wismar .
Anna Ilsabe Sabine Bernitt.
Zij werd geboren op ma 07-jun-1790 te Wismar.
Zij is overleden op ma 23-nov-1846 te Wismar.
Zij is een dochter van Johann Gottlieb Michel Bernitt, Scheepstimmerman, en van Catharina Margaretha Groning.
Uit dit huwelijk:
1. Gabriel Ludwig Johann.
Hij werd geboren op do 28-mrt-1822.
Hij is overleden op do 14-nov-1895, volgt V.

Generatie III
Johann David Theodor August von Amsberg, volgt op II.
Hij werd geboren op wo 21-jun-1747 te Blankensee.
Hij was Luthers Predikant.
Hij is overleden op di 12-dec-1820 te Kavelstorf, Hij en Sophie Friederike Luise Fritze traden in het huwelijk in 1771 .
Sophie Friederike Luise Fritze.
Zij werd geboren op vr 05-mei-1747 te Gustrow.
Zij is overleden op do 24-jun-1802 te Kavelstorf.
Zij is een dochter van Johan Gotthelf Fritze, Hof- und akademischer Buchdrucker te Butzow, en van Christine Katharina Eilert .
Uit dit huwelijk:
1. Joachim Karl Theodoor.
Hij werd geboren op vr 15-aug-1777 te Kavelstorf.
Hij is overleden op vr 18-mrt-1842 te Wismar, volgt IV.

Generatie II
Georg von Amsberg, volgt op I.
Hij werd geboren op ma 08-feb-1717 te Demmin.
Hij was Luthers predikant te Stolzenburg Blankensee.
Hij is overleden op zo 27-dec-1772 te Eldena, Hij en Augusta Sophie Berner traden in het huwelijk op vr 09-jul-1745 .
Augusta Sophie Berner.
Zij is een dochter van Lorenz Heinrich Berner en van Maria Elisabeth Meyen.
Uit dit huwelijk:
1. Johann David Theodor August.
Hij werd geboren op wo 21-jun-1747 te Blankensee.
Hij is overleden op di 12-dec-1820 te Kavelstorf, volgt III.

Generatie I
Jurgen von Amsberg, Hij en Elisabeth Gertrud Burmeister hadden een huwelijk/relatie.
Elisabeth Gertrud Burmeister.
Uit dit huwelijk:
1. Georg.
Hij werd geboren op ma 08-feb-1717 te Demmin.
Hij is overleden op zo 27-dec-1772 te Eldena, volgt II.